Tầm nhìn và nhiệm vụ

Thế giới cần nhìn nhận và hành động về sự biến đổi khí hậu như một cuộc khủng hoảng. Từ bây giờ, chúng ta phải quyết liệt giảm thiểu lượng khí thải gây ra hiệu ứng nhà kính và hạn chế tối đa sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với mức trước khi ngành công nghiệp hóa gây nên.

Đây là cách duy nhất mà chúng ta có thể hi vọng để bảo tồn phạm vi của các hệ sinh thái và các giống loài giúp cho thế giới trở thành một nơi sinh động để sống. Hạn chế sự tăng nhiệt ở mức 1,5 độ C cực kì quan trọng, giúp giảm đi sự đói nghèo và tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương lai.

Tầm nhìn của chúng tôi

Hướng đến một thế giới có các nguồn năng lượng được sản xuất và tiêu thụ một cách bền vững, nơi chúng ta sống và tôn trọng thiên nhiên, tôn trọng sự đa dạng sinh học và là nơi mà Liên Hiệp những Mục tiêu Phát triển Bền vững – UN Sustainable Development Goals thành tựu được.

Nhiệm vụ của chúng tôi

Sử dụng nhãn sinh học như một công cụ quảng bá hình ảnh của những nguồn năng lượng mang tính bền vững và gây quỹ hỗ trợ cho các dự án bảo vệ khí hậu, bảo vệ sự đa dạng sinh học.

‘Hành động thiết thực chứ không nói suôn’ (‘Deeds not words’) là kim chỉ nam của tổ chức chúng tôi. Bắt tay hành động trong cuộc sống của mỗi chính chúng ta là cách tốt nhất để đạt những thay đổi chính sách to lớn mà cộng đồng của chúng ta đang bức thiết cần.

Mục đích của chúng tôi

  • Tăng tốc sự chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo 100%.
  • Nâng cao kiến thức và tăng cường các buổi diễn thuyết về năng lượng tái tạo và sự đa dạng sinh học trong cộng đồng nói chung và các nhà ra quyết định, các đoàn thể người tiêu dùng nói riêng.
  • Phát huy và quảng bá nhãn sinh học EKOenergy nhằm khuyến khích việc tạo ra thêm nhiều năng lượng bền vững và giúp người tiêu dùng tìm đến được với những nguồn năng lượng đó.
  • Bảo vệ hệ sinh thái địa phương và khôi phục điều kiện sống của môi trường sông nước thông qua việc sử dụng Quỹ Môi trường của chúng tôi.
  • Cấp phép cho các nguồn năng lượng sạch và giảm thiểu sự nghèo nàn năng lượng ở các quốc gia đang phát triển thông qua việc sử dụng Quỹ Khí hậu của chúng tôi.
  • Thiết lập mối quan hệ và sự cộng tác với các tổ chức Phi Chính Phủ về bảo vệ môi trường, nhằm hoàn thiện nỗ lực của các bên.
  • Nâng tầm nhận thức về những Mục tiêu Phát triển Bền vững.