Nhãn sinh học

Logo-EKOenergy-no-text

Nhãn EKOenergy là công cụ giao tiếp được nhận biết toàn cầu. Các cá nhân và công ty cam kết thực hiện sử dụng năng lượng tái tạo và khuyến khích các cá nhân, đoàn thể khác dùng nhãn sinh học này. Việc làm này giúp thúc đẩy sự chuyển mình sang một thế giới 100% mang tính chất tái tạo, tái sử dụng và có khả năng phục hồi. Người sử dụng nhãn sinh học EKOenergy có thể trưng dụng nhãn ở các nơi công cộng, cơ sở hạ tầng và trên sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn của EKOenergy.

Đội ngũ quốc tế của chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc với đa dạng ngôn ngữ. Các tài liệu hướng dẫn được phiên dịch trên 20 ngôn ngữ khác nhau.

EKOenergy có khả năng tái sản sinh và nhiều hơn nữa…

EKOenergy là một nhãn sinh học mang tính quốc tế và phi lợi nhuận dành cho các nguồn năng lượng (năng lượng điện có khả năng tái tạo và năng lượng khí có khả năng tái tạo). Ngoài khả năng tái tạo, các năng lượng được bán trên thị trường mang nhãn sinh học EKOenergy đáp ứng các tiêu chí mang tính bền vững và tài trợ cho những dự án đấu tranh cho sự thiếu thốn về năng lượng.

1. Quy trình giám sát đáng tin cậy và tránh việc tính toán trùng lặp.

EKOenergy là năng lượng xanh, có khả năng tái sử dụng. Để chứng minh điều này, chúng tôi yêu cầu nguồn gốc của năng lượng phải được theo dõi hết sức đáng tin cậy và loại trừ các nhân tố về môi trường bị tính toán trùng lặp. (Ví dụ: Chúng tôi hoàn toàn đảm bảo chỉ duy nhất một người hoặc chỉ một công ty đảm nhiệm công việc tính toán khối lượng MWh của năng lượng được tái sử dụng). Do đó, chúng tôi chỉ chấp nhận các phương án thực thi được đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng theo Tài liệu hướng dẫn Greenhouse Gas Protocol Scope 2. Ở Châu Âu, điều này phải diễn ra thông qua hệ thống Đảm bảo Nguồn gốc xuất xứ, do luật pháp Châu Âu lập ra. Ở Bắc Mỹ, chúng tôi sử dụng các Chứng nhận Năng lượng Tái tạo (RECs). Ở những quốc gia khác, chúng tôi chấp nhận các quy chuẩn quốc gia hoặc Chứng nhận Năng lượng Tái tạo tầm Quốc tế (IRECs). Việc sản xuất và tiêu thụ năng lượng phải nằm chung trong các ranh giới thị trường.

2. Tính bền vững

EKOenergy là năng lượng mang tính tái tạo được sản sinh một cách bền vững. Những năng lượng mang nhãn hiệu EKOenergy phải đáp ứng tất cả tiêu chuẩn bền vững được thiết lập bởi EKOenergy Network. Năng lượng thân thiện môi trường có mang nhãn EKOenergy được phép bán sau khi các nhà sản xuất năng lượng đã được phê duyệt bởi Ban Thư ký EKOenergy hoặc Hội đồng Lãnh đạo EKOenergy. Liên hệ Ban Thư ký của EKOenergy để biết thêm thông tin về quy trình phê duyệt. Việc phê duyệt hoàn toàn miễn lệ phí.

Tiêu chuẩn phát triển bền vững của chúng tôi bao gồm những điều sau đây:

  • Năng lượng giónăng lượng mặt trời có nhãn EKOenergy được phép bán khi các công trình lắp đặt nằm bên ngoài các khu vực sinh thái được bảo tồn và ngoài các khu vực bảo vệ các loài chim quan trọng. Việc sản xuất điện bằng cách lắp đặt địa nhiệt học và thủy năng cũng áp dụng các quy tắc trên.
  • Các công trình thủy điện được phép mang nhãn EKOenergy khi thực hiện đúng tất cả tiêu chí phát triển bền vững của EKOenergy. Nghĩa là nguồn thuỷ điện phải bảo vệ cho dòng chảy được liên tục, tính đến sự di cư của cá và để lại môi trường sống thích hợp cho các loài thuỷ sản.
  • Đối với năng lượng sinh học, chúng tôi chỉ chấp nhận sử dụng chất thải hữu cơ và sinh khối gỗ (không bao gồm rễ, gốc cây và các khúc gỗ lớn). Trong quá trình lắp đặt, có ít nhất 50% nhiên liệu được dùng bắt nguồn từ chất thải sinh học hội tụ đủ điều kiện mà EKOenergy đề ra và chỉ một tỷ lệ tương đương của năng lượng được sản xuất ra được bán dưới nhãn hiệu EKOenergy. Trong các công trình xây dựng, năng lượng sinh học cũng phải được dùng thực sự hiệu quả tối thiểu đến 75%.
  • Đối với khí sinh học, EKOenergy chỉ chấp nhận nhiên liệu bắt nguồn từ các rác thải. Ví dụ như rác thải nông nghiệp hoặc lâm nghiệp vẫn tốt hơn từ các sản xuất năng lượng khác. (Ví dụ như cây được trồng chuyên dành cho mục đích của khí sinh học). Chúng tôi cũng chấp thuận với ‘điện-thành-khí’ nếu nguồn điện dùng để sản xuất khí này đạt toàn bộ tiêu chuẩn bền vững của chúng tôi.

3. Mở rộng thông qua các dự án năng lượng sạch

Sử dụng nhãn EKOenergy tạo nên những thay đổi thực thụ. Bằng cách sử dụng năng lượng mang nhãn hiệu EKOenergy, nhiều công trình xây dựng mới được tái sinh ở những nơi cấp thiết nhất.

Khi bạn mua năng lượng điện hoặc khí được cấp nhãn hiệu EKOenergy, một phần chi trả tương đương với 0.10 € (10 euro cent) trên mỗi MWh được chuyển vào Quỹ Khí hậu. Số tiền này trợ cấp cho các dự án năng lượng sạch ở các cộng đồng xa xôi thuộc các quốc gia đang phát triển. Khi chọn EKOenergy, bạn đã đóng góp gián tiếp cho một sự thay đổi thực tế.

Tất cả dự án mà chúng tôi tài trợ kinh phí được chọn lọc kĩ lưỡng thông qua một quy trình minh bạch và cống hiến cho sự thiết thực của Liên Hiệp những Mục tiêu Phát triển Bền vững – UN Sustainable Development Goals (SDGs). Những dự án khí hậu này là một trong những cách thức mà EKOenery cam kết cho công tác mở rộng. Ví dụ như việc mua năng lượng sạch của bạn đem lại thêm nhiều lợi ích khác cho môi trường.

4. Kiểm chứng và xác thực

Việc kiểm chứng và xác thực để cấp nhãn sinh học EKOenergy được thực hiện bởi các nhà lãnh đạo và chính quyền địa phương thuộc từng quốc gia. Nếu những thông tin cần thiết vẫn chưa được làm rõ, một nhà kiểm chứng độc lập bên ngoài sẽ tham gia kiểm định xem những thông tin đó có đạt tiêu chuẩn hay không. Thêm thông tin chi tiết về các tiêu chuẩn kiểm chứng tại đây EKOenergy – Network and label.