Logo của chúng tôi trong ngôn ngữ của bạn

Logo và tài liệu truyền thông của EKOenergy có sẵn với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Các doanh nghiệp được cấp nhãn hiệu EKOenergy và người tiêu dùng có thể liên hệ với chúng tôi qua email info ekoenergy.org để có thông tin về các tài liệu này.

Xem thêm ví dụ trên EKOenergy Flickr.

Logo EKOenergy trên các sản phẩm và công trình xây dựng

Các đoàn thể, tổ chức, công ty nắm vai trò chính trong việc khuyến khích mọi người cùng cam kết sử dụng các nguồn năng lượng có khả năng tái tạo. Khi bạn sử dụng logo EKOenergy trên các sản phẩm, văn phòng, website và các công trình xây dựng, bạn đã truyền cảm hứng đến những người xung quanh. Việc làm này cũng thể hiện rằng bạn đang sử dụng các nguồn năng lượng có khả năng tái tạo đến từ một trong những nền tảng thân thiện nhất với môi trường, thúc đẩy sự chuyển mình sang một thế giới 100% mang tính chất tái tạo, tái sử dụng và có khả năng phục hồi. Khi có nhiều người sử dụng logo EKOenergy ở nhiều quốc gia khác nhau, sự kết nối của những nguồn năng lượng tích cực được lan truyền rộng rãi khắp nơi trên thế giới!

Bạn có thể sử dụng logo EKOenergy trên:

  • Các sản phẩm
  • Website của bạn
  • Các tài liệu truyền thông và quảng cáo
  • Các công trình xây dựng và cơ sở
  • Các báo cáo về sự phát triển bền vững
  • Các cửa hiệu và văn phòng

Tham gia phong trào quốc tế hướng tới những nguồn năng lượng bền vững, tái tạo và trở thành người dùng EKOenergy.

Xem thêm ví dụ trên EKOenergy Flickr.

Sách hướng dẫn nhãn hiệu

Chúng tôi luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp được cấp phép và người tiêu dùng nhãn hiệu EKOenergy, khuyến khích mọi người sử dụng thương hiệu và logo EKOenergy. Xem thêm các điều khoản để thực hiện công tác truyền thông về EKOenergy trong sách hướng dẫn nhãn hiệu (EKOenergy’s brand book) của chúng tôi (pdf).

For a quick overview of the main rules and recommendations, see also our one-pager “What can you communicate as EKOenergy user?”. It is available in the following languages:

Liên hệ

Nếu bạn muốn sở hữu logo EKOenergy theo ngôn ngữ của bạn, vui lòng liên hệ Ban Thư ký của EKOenery. Chúng tôi luôn ủng hộ người tiêu dùng EKOenergy sử dụng logo EKOenergy với đa dạng ngôn ngữ.