EKOenergy: One label, six goals SDGs

Những kết quả – Phát triển thêm nhiều nguồn năng lượng xanh

first Five-year-report EKOenergy cover photo

Các hoạt động của EKOenergy hướng đến việc khôi phục và bảo vệ môi trường trước những biến đổi khí hậu, bằng cách giúp người tiêu dùng năng lượng chuyển sang sử dụng các nguồn năng lượng 100% có khả năng tái tạo và có tính chất bền vững. Từ khi phát động chiến dịch vào năm 2013, chúng tôi đã và đang đi trên con đường này. Quá trình phát triển của chúng tôi được thể hiện chi tiết trong báo cáo: EKOenergy’s First 5 years – 2013-2018 (5 năm đầu tiên của EKOenergy 2013 – 2018).

Chúng tôi quảng bá các loại năng lượng có khả năng tái tạo đến mạng lưới các tổ chức trách nhiệm xã hội đối với doanh nghiệp, các tổ chức bảo vệ môi trường cũng như đại đa số người tiêu dùng năng lượng. Quỹ Khí hậu của chúng tôi hỗ trợ tài chính cho các dự án về năng lượng có tính tái tạo ở các quốc gia đang phát triển, giải quyết các vấn nạn nghèo nàn về năng lượng ở các quốc gia đó. Quỹ Môi trường của chúng tôi hỗ trợ tài chính cho các dự án khôi phục hệ sinh thái sông nước.

Phát triển thêm nhiều phương thức, công cụ hỗ trợ đời sống người tiêu dùng

Ở nhiều quốc gia trên thế giới, vai trò của người tiêu dùng năng lượng còn bị hạn chế. Người tiêu dùng luôn gặp khó khăn, thậm chí có lúc hoàn toàn bất khả thi khi muốn chọn những nguồn năng lượng sạch, hoặc tích cực thay đổi cách sử dụng năng lượng:

  • Chúng tôi đã đóng góp, phát triển cho tài liệu hướng dẫn Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance. Chúng tôi đã tổng kết thông tin chi tiết trong 19 ngôn ngữ.
  • Chúng tôi là một trong những thành viên đầu tiên tán thành I-REC, chứng nhận quốc tế dành cho các nguồn năng lượng có khả năng tái tạo. I-REC là chứng nhận được cấp cho việc khảo sát và theo dõi các nguồn năng lượng ngoài khối Châu Âu và Mỹ. Chúng tôi đã tiến hành áp dụng những hoạt động này trên hai quốc gia đầu tiên là Trung Quốc và Brazil.
  • Chúng tôi đã hoàn thành rất nhiều tư liệu kiến thức về các nguồn năng lượng xanh và hướng dẫn cách thức mua bán nguồn điện có khả năng tái tạo. Nhiều ấn phẩm của chúng tôi được phát hành với đa dạng ngôn ngữ. Ví dụ, EKOenergy có khóa học trực tuyến về Green Power – buying renewable electricity for LEED and carbon accounting, Khóa học này được tiến hành dưới sự cộng tác của tổ chức LEED và Hội đồng US Green Building. Khóa học được thiết kế với 4 ngôn ngữ. Chúng tôi không ngừng tạo ra các ấn phẩm như các thông báo truyền thông và các báo điện tử với đa dạng ngôn ngữ nhờ vào những đóng góp chuyên môn và nhiệt thành của đội ngũ cộng tác viên quốc tế.

Vận động cho một thế giới 100% bền vững

Các nguồn năng lượng mang nhãn hiệu EKOenergy hiện đang có mặt tại 40 quốc gia trên toàn thế giới. Ngày càng nhiều công ty và các tổ chức sử dụng logo của chúng tôi trên các sản phẩm của họ, nhằm khuyến khích và thể hiện cam kết doanh nghiệp hướng đến những năng lượng bền vững cho môi trường.

Chúng tôi là thành viên trong tổ chức Climate Action Network (Châu Âu), công tác trong “Chiến dịch toàn cầu 100% năng lượng có khả năng tái tạo” (Global 100% RE Campaign) và Liên minh hoạt động từ xa của IRENA (IRENA’s Coalition for Action). Ngoài ra, chúng tôi đóng góp cho một số bài báo và ấn phẩm về tính khả thi của một thế giới tái tạo 100%, hỗ trợ các hoạt động và chiến dịch chống lại việc ủng hộ nhiên liệu hóa thạch.

Bảo vệ sự đa dạng sinh học

River_restoration_vihti people on bridge

Chúng tôi kết nối các công ty, nhà sản xuất năng lượng và người tiêu dùng năng lượng trong các buổi thảo luận chuyên đề, để cùng nhau hiểu rõ hơn việc sản xuất năng lượng có tầm quan trọng đến môi trường thiên nhiên. Là một thành viên của dự án LIFE Freshabit project, chúng tôi tạo ra website mang tên Hydropower’s nature tổng hợp khá nhiều thông tin liên quan đến sự tác động của nguồn thủy điện đối với môi trường thủy sinh như thế nào.

Khi sử dụng các nguồn năng lượng mang nhãn hiệu EKOenergy, người tiêu dùng đã giúp ích rất nhiều cho các mục tiêu giảm thiểu lượng carbon và đã cam kết sự an toàn cho môi trường thiên nhiên cũng như sự đa dạng sinh học (“Business and biodiversity”).

Chúng tôi tài trợ tài chính khá nhiều dự án khôi phục môi trường sinh thái sông nước. Trong mỗi MWh lượng thủy điện mang nhãn hiệu EKOenergy được bán ra, có 0.10 € (10 euro cent) được chuyển đến Quỹ Môi trường của EKOenergy. Những đóng góp này đã tài trợ tài chính cho công tác tháo gỡ chướng ngại trên dòng chảy di cư của cá, khôi phục tầng sinh thái sinh sản của các loài thủy sinh và nhiều hoạt động khác. Xem thông tin về Quỹ Khí hậu của chúng tôi.

Những dự án năng lượng sạch giảm thiểu sự nghèo nàn về năng lượng

Solar_panels_installing_on_roof_Myanmar

Trên mỗi MWh của nguồn năng lượng mang nhãn EKOenergy được bán ra, có ít nhất 0.10 € (10 euro cent) được chuyển đến Quỹ Khí hậu của chúng tôi. Với những đóng góp này, chúng tôi tài trợ kinh phí cho các dự án năng lượng mang tính tái tạo (hầu hết là các dự án năng lượng mặt trời), hỗ trợ cho những khu vực đang bị thiếu thốn hoặc nghèo nàn về năng lượng.

Xem Quỹ Khí hậu của chúng tôi và đọc thêm về các dự án này.

Những hỗ trợ khác

Không một thành công nào có thể khả thi nếu không có hàng nghìn sự hỗ trợ của người tiêu dùng điện mang nhãn hiệu EKOenergy. Bạn có thể hỗ trợ chúng tôi nhiều hơn khi bạn quyết định chọn sử dụng nguồn năng lượng mang nhãn hiệu EKOenergy và thuyết phục bạn bè, người thân, đồng nghiệp cùng làm như thế.

Theo dõi các hoạt động của chúng tôi trên Facebook, Twitter, Instagram, YouTube và LinkedIn.