EKOenergy won European Citizen's Prize

Teised standardid, mis soovitavad EKOenergiat

EKOenergia on taastuvenergia ja märgis tagab, et elekter tuleb tootmisjaamadest, mis täidavad täiendavad jätkusuutlikkuse kriteeriumid. Lisaks läheb iga müüdud MWh kohta vähemalt 0.10 eurot EKOenergia Kliimafondi, millega toetatakse uute taastuvenergia võimsuste loomist.

Laialt kasutatavad standardid, nagu näiteks Kasvuhoonegaaside protokoll ja LEED, tunnustavad meid ja julgustavad tarbijaid EKOenergia märgisega elektrit ostma.

LEED

LEED logo USGBC

LEED, sertifikaat hoonetele (Leadership in Energy and Environmental Design) on kõrgetasemeliste roheliste ehitiste, kodude või ümbruskondade disaini, konstruktsiooni ja tegevusala hindamissüsteem. Seda arendab ja haldab USGBC (U.S. Green Building Council) ja see on Euroopas üha populaarsem.

LEED standardi Euroopa versioon soovitab selgesõnaliselt kasutada EKOenergia tähistusega elektrienergiat. Ehitised, mis taotlevad LEED sertifikaati, võivad saada lisapunkte, kui selles ehitises kasutatav elektrienergia on EKOenergia tähistusega.

  • Tekst LEED 2009 BD+C Supplemental Reference Guide with Alternative Compliance Paths for Europe annab EKOenergiale sama staatuse nagu Green-e sertifikaadil on Ameerika Ühendriikides. Leheküljel 82 on kirjas: „Euroopas arvestatakse EKOenergiat elektri jaoks samaväärsena kui Green-e. EKOenergia on Euroopa mittetulunduslike keskkonnaorganisatsioonide võrgustik, mis propageerib taastuvelektri tarbimist ja tootmist. EKOenergia sertifitseerimissüsteem esindab parimat saadaolevat üleeuroopalist võimalust tarbida jätkusuutlikku ja lisandväärtusega taastuvenergiat Euroopas. EKOenergia sertifitseerib taastuvelektrit, mis läheb kaugemale Euroopa direktiivide ja rahvuslike valitsuste regulatsioonidest.“
  • Sama märgitakse ka EBOM standardis, mis on mõeldud olemasolevate hoonete jaoks (Existing Buildings – Operations and Maintenance – EBOM). Osa taastuvenergiapunktide ja EKOenergia kohta algab leheküljelt 37 ja see ütleb: „EKOenergia elektri sertifitseerimisskeem esindab parimat saadaolevat üleeuroopalist võimalust tarbida jätkusuutlikku ja lisandväärtusega taastuvenergiat Euroopas.“  The same is mentioned in the standard for . Osa taastuvenergia ja EKOenergia kohta algab leheküljelt 37 ja see ütleb: „EKOenergia elektri sertifitseerimisskeem esindab parimat saadaolevat üleeuroopalist võimalust tarbida jätkusuutlikku ja lisandväärtusega taastuvenergiat Euroopas.“ (“The EKOenergy electricity certification scheme represents the best available pan-European option for the sustainable and additional consumption of renewable electricity within Europe”).

Greenhouse Gas Protocol (Kasvuhoonegaaside Protokoll)

Vaata peatükki süsinikuemissioonide arvestamisest.

CDP

cdp-logo

CDP works with 6000 of the largest corporations in the world to help them calculate their carbon emissions and to help them develop effective carbon emission reduction strategies.

CDP selgitab, kuidas ettevõtted saavad rohkem teha oma dokumendis Technical notes for accounting of scope 2 emissions (lk 15 ja 16, pealkiri viitab emissioonidele, mis on seotud ostetud elektri tootmisega).

RE100-report-image

“Ecolabels are a way for companies to do more with their purchases. The GHG Protocol Scope 2 Guidance mentions the EKOenergy label as an option, as it is a mark of quality which comes on top of tracking certificates. Electricity sold with the EKOenergy label fulfils strict environmental criteria and raises funds for new renewable energy projects. Involvement, transparency, and ‘deeds not words’ are important principles of EKOenergy’s work.”

The report Business Leadership in the Transition to Renewable Electricity by the RE100, CDP, and the Climate Group refers to “the international EKOenergy label, which tackles energy poverty through its Climate Fund and provides additional environmental guarantees to protect nature and habitats” p.19.

WWF Roheline Kontor

WWF Rohelise Kontori programm soovitab tarbida ökomärgistusega rohelist elektrienergiat. Enamikes riikides on EKOenergia ainus saadaolev ökomärgis elektrienergia jaoks.