EKOenerji kriterleri

2013 yılında yenilenebilir elektrik için kriterlerimizi geliştirmemizin ardından yenilenebilir gaz ve ısı kriterlerimizi belirledik. Enerjinin EKOenerji eko-etiketine uygunluğuna karar vermek için bu kriterleri kullanıyoruz. Kriterlerin teknik detaylara girmeyen, kısa bir özetini eko-etiketimiz sayfasında görebilirsiniz.

Kriterlerimiz enerjinin takibinin güvenilir şekilde yapılmış olmasına, çifte sayımdan kaçınmaya, çevresel sürdürülebilirliğe, tüketici bilgilendirmesine, ek değer yaratmaya (adisyonalite) ve denetime yöneliktir.

Kriterlerimizi örnek uygulamaları baz alarak belirliyoruz ve en son bilimsel uygulamalar ve teknolojik yeniliklere uygun olacak şekilde düzenli olarak gözden geçiriyoruz. Şu anda biyoenerji kriterlerimizi yenilemekteyiz.

Yenilenebilir enerjinin çeşitli türleri için kriterlerimizi yukarıda görebilirsiniz.

Icons made by Icongeek26 from www.flaticon.com