Enerjinin takibi

grid overview showing the path of green reenewable energy

Enerjinin takibi, enerjinin özelliklerini hukuki açıdan kanıtlayan bir kimlik kartına sahip olması demektir. EKOenerji için yeşil enerjinin güvenilir bir takip mekanizmasıyla kanıtlanmış olması önemlidir. EKOenerji böylece:

Şirketlerin yeşil enerji satın almaya başlamasıyla birlikte yenilenebilir enerji türleri için dünya çapında takip sistemleri gelişmeye başlamıştır.

EKOenerji, yenilenebilir elektrik, gaz ve ısı takibi alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Elektriğin Takibi

Elektrik üretildikten sonra şebekeye karıştığı için, fiziksel olarak takibinin yapılması mümkün değildir. Tüketicilerin belli bir miktarda ve belli bir türdeki elektrik üzerinde hak iddia edebilmeleri için takip sertifikaları ve bu sertifikaları üreten sistemler geliştirilmiştir. Yeşil elektrik satın almak, bu sertifikalarla kanıtlanmadığı sürece mümkün değildir.

Yenilenebilir kaynaklardan gelen elektriğe ait sertifikalar, Sera Gazı Protokolü Kapsam 2 Klavuzu’na uygun şekilde sistemden çekilip sirkülasyonu kullanıcı (tüketici) adına iptal edilmelidir. Sera Gazı Protokolü Kapsam 2 Klavuzu, sertifikaların kullanımıyla ilgili olarak “Kapsam 2 emisyonlarının hesaplanmasında kullanılan piyasa temelli ve kontrata dayalı araçlar, bu araçların kapsayacağı enerji tüketiminin gerçekleştiği zamana en yakın zaman diliminde sistemden çekilmelidir” ve “raporlamayı yapan kuruluşun elektrik tüketiminin gerçekleştiği coğrafyanın bulunduğu piyasadan satın alınmalıdır” (sayfa 60) diyor.

Menşe Garantisi (Guarantee of Origin, GO)

Avrupa Birliği’ndeki takip sistemi Menşe Garantisi sistemidir. Ulusal GO veritabanları, regülatörler ve piyasa operatörleri tarafından yürütülür. EKOenerji etiketi, elektriğin takibi için Avrupa’da GO sertifikalarını şart koşar.

REC

ABD ve Kanada’da, elektrik takip sertifikalarına REC (Renewable Electricity Certificates) adı verilir. Yenilenebilir elektrik kullanımı iddiasında bulunmak için REC sahibi olmak gereklidir. EKOenerji etiketinin kullanımı için Amerika ve Kanada’da REC kullanımı şarttır.

I-REC

Uluslararası I-REC Standardı, dünyanın pek çok yerinde takip sistemlerinin kullanılması için çalışan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

EKOenerji, yerel hükümetlerin kullandığı bir sistemin olmadığı ülkelerde standart bir takip sistemi kullanılması için I-REC’le işbirliği yapmaktadır. EKOenerji etiketi, GO ve REC sertifikalarıyla aynı şekilde I-REC sertifikalarının üzerine gelen bir kalite sembolüdür. I-REC veritabanına kayıtlı projelerin bulunduğu ülkelerin listesini buradan görebilirsiniz.

EKOenerji I-REC sertifikalarını takip mekanizması olarak şu şartlar altında kabul eder:

  • I-REC’ler üretimden sonra 12 ay içindeki tüketimi karşılamak için kullanılıyorsa ve
  • I-REC’le sertifikalanan üretim için ofset kredisi oluşturulmamışsa.

Ülke bazlı elektrik takip sistemleri

Çifte ayımdan kaçınılması ve şeffaflık dahil olmak üzere tüketici bilgilendirilmesine dair kriterlerimizi karşıladığı sürece diğer takip sistemlerinden gelen sertifikaların EKOenerji eko-etiketini alması mümkündür. Farklı sertifika sistemleri birbirini tamalayabilir fakat bunun getirdiği çifte sayım riskinden kaçınılması gerekir.

Spesifik örnekler, tüketimin gerçekleştiği ülke bazında değerlendirilir. Herhangi bir sorunuz varsa EKOenerji Sekretaryası’yla iletişime geçebilirsiniz.

Japonya: CDP şu anda J-Credits, Green Power Certificates ve Non Fossil Credits (NFC)’i kabul ediyor. NFC’nin ana takip mekanizması olması bekleniyor. RE100 ve CDP’yle birlikte EKOenerji de Japonya’daki gelişmeleri takip etmekte.

Tayvan: Genel olarak I-REC’ler kullanılıyor. EKOenerji Tayvan REC’lerini de kabul ediyor.

Avustralya: Avustralya piyasasında EKOenerji etiketli elektrik kullanımı için Avustralya REC’leri kullanılıyor. REC’ler ufak çaptaki kurulum sertifikaları (STC) ve büyük çaptaki kurulum sertifikalarını (LGC) kapsıyor.

Münferit kurulumlar, Enerji Satın Alım Anlaşmaları (PPA) ve elektrik kontratları

Serbest tüketiciler için yenilenebilir elektrik kontratı yapmak seçenekler arasındadır. Aynı şekilde Enerji Satın Alım Anlaşması yapmak veya bunların hiçbirini yapmadan sertifika satın almak da mümkündür. Yöntem ne olursa olsun, EKOenerji için çifte sayımın gerçekleşme ihtimalinin bulunmaması önemlidir. Bu, satın alınan elektriğin şebekeden geçmesi halinde;

  • üretim miktarında sertifika çıkarılmış olması ve
  • bu sertifikaların tüketici adına sirkülasyondan çekilmiş olması gerekir.

Üretimin tüketimle aynı yerde gerçekleştiği ve şebeke bağlantısı olmadan tüketiciye direkt aktarıldığı durumlarda genellikle takip sertifikalarının kullanılmasına gerek yoktur. Fakat eğer sertifikalar çıkarılmışsa, bu sertifikalar tüketici adına sirkülasyondan çekilmelidir. Münferit kurulumlar (on-site) için EKOenerji eko-etiketinin nasıl alınabileceğine dair bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yenilenebilir elektrik alma yöntemleri hakkında bilgi almak için Solar Power Europe ve RE-Source platformunun webinar’ına bakabilirsiniz (3:43 ve 15:45 arası)

Sertifikaların ithalat ve ihracatı

EKOenerji etiketli enerji Sera Gazı Protokolü standardı ve CDP’nin desteklediği uygulamalar doğrultusundadır. Bu sebeple EKOenerji, takip sertifikalarının üretimin gerçekleştiği elektrik piyasasında kullanılmasını gerekli kılar. Tüketicinin satın aldıkları elektriğin menşei hakkında doğru bilgiye sahip olması da EKOenerji kriterleri arasındadır.

Takip sistemlerinin bulunmadığı ülkelerde ilk aşamalarda esneklik göstermenin yerel piyasalara doğru sinyali vererek güvenilir takip mekanizmalarının geliştirilmesinde rol oynadığını düşünüyoruz.

Yenilenebilir gazın takibi

old gaspipe ending in nature

EKOenerji yenilenebilir gaz için güvenilir, çifte sayım ihtimalini ortadan kaldıran ve tüm ilgili piyasa aktörlerine açık takip sistemleriyle çalışmak arzusundadır.

Tek ülkede tek bir sistemle çalışmayı veya bir sistemin bir türdeki tüm üretim için geçerli olmasını (örneğin tek bir sistem yoksa biyogaz için ve gazlaştırılan elektrik enerjisinin tamamı için tek sistem olmasını) tercih ediyoruz. Daha fazla bilgi için bizle iletişime geçebilirsiniz.

Eğer bir ülkede herhangi bir takip sistemi bulunmuyorsa EKOenerji, satıcının takip için önerdiği çözümü inceleyecektir. EKOenerji şu anda AB’deki tüm biyometan veritabanlarını ve CertifHy’ın hidrojen için geliştirdiği menşe garantisi sistemini kabul etmektedir.

Daha fazla bilgi için EKOenerji yenilenebilir gaz kriterleri’nin 5. bölümüne bakabilirsiniz.