YIT rakentaa parempaa maailmaa EKOenergian avulla

Construction of Oodi libary photo of YIT.

Rakennusyhtiö YIT Oyj valitsi EKOenergian osaksi SBTi hyväksyttyjen ilmastotavoitteidensa täyttämistä.

Picture of Wilhelm Ehrnrooth

YIT on johtava rakennusyhtiö ja hankekehittäjä. Yrityksen tarina alkoi vuonna 1912 ja sen liiketoimintasegmentit ovat asumis-, toimitila- ja infrastruktuurirakentaminen. YIT:n liikevaihto vuonna 2023 oli 2,2 miljardia euroa ja se työllistää noin 4 300 ammattilaista kahdeksassa maassa.

Meillä oli ilo ja kunnia istua alas YIT:n vastuullisuusjohtaja Wilhelm Ehrnroothin kanssa aurinkoisena päivänä toukokuussa 2024. Ehrnrooth on työskennellyt vastuullisuuden etulinjassa pitkään ja on alansa huippuosaajia.

YIT:n strategian pääpainoalueet ovat asiakas, tuottavuus ja vastuullisuus. Vastuullisuus on siis tuotu yhdeksi strategian keihäänkärjistä, ja se pyrkii läpileikkaamaan koko organisaation.

“Rakentamisella on merkittäviä vaikutuksia ilmastoon ja rakennusalalla on paljon saavutettavaa”

– YIT

Miksi ja miten YIT:llä on lähdetty edistämään ilmastotavoitteita?

Maailmanlaajuisesti rakentaminen ja rakennusten käyttö aiheuttaa noin 40 % energiankulutuksesta ja päästöistä sekä on huomattava vedenkuluttaja. Isoilla kokonaisuuksilla on luonnollisesti suuri vaikutus. YIT:n osallistuessa suurin hankkeisiin sillä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa kestävään rakentamiseen.

Jo suunnitteluvaiheessa asetetaan raamit alueen ympäristöystävälliselle toiminnalle. Jos huomioidaan esimerkiksi liikkuminen kävellen, raiteilla ja pyörillä, luodaan edellytyksiä alueen ympäristöystävälliselle toiminnalle. YIT haluaa tuoda tähän oman osansa ja mielellään vielä enemmän.

YIT:n tavoiteasetannassa on hyödynnetty Science Based Target Initiative (SBTi) työkaluja, ja YIT oli Suomen ensimmäinen rakennusyritys, joka asetti ja sai hyväksynnän tavoitteilleen. Käytännössä tämä tarkoittaa Scope 1 ja Scope 2 päästöjen vähentämistä 90 %:lla, sekä Scope 3 päästöjen vähentämistä 30 %:lla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2019 lähtötasoon. Ilmastotavoitteita johdetaan ja seurataan hiilitiekartan avulla.

YIT Carbon roadmap

Mikä sai YIT:n valitsemaan uusiutuvan energian ja nimenomaan EKOenergia merkityn uusiutuvan energian?

Selvitimme eri mahdollisuuksia vihreän sähkön hankintaan ja kävimme neuvotteluita eri sähköntoimittajien kanssa. Otimme hyvin positiivisesti vastaan sen, kun nykyinen sähköntoimittaja ehdotti, että ratkaistaan asia ottamalla EKOenergia ympäristömerkitty sähkö käyttöön.

Onko uusiutuvan energian / EKOenergia ympäristömerkityn sähkön hankinnalla toiminnassanne suoraan mitattavia vaikutuksia, joita haluaisitte jakaa?

Yksi suoraan mitattava vaikutus on se, että Scope 2 päästöt käytettäessä uusiutuvaa energiaa ovat 0. Ilmastopäästöjen lisäksi myös muut ympäristöarvot ovat meille tärkeitä. Valitsemalla EKOenergian voimme olla varmoja, että emme sähkönhankinnalla estä biodiversiteettitavoitteidemme saavuttamista, sillä EKOenergia täyttää ympäristöjärjestöjen asettamat kriteerit kulutetulle energialle.

EKOenergian ilmastorahaston ja virtavesirahaston kautta pystymme lisäksi edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Rahastojen kautta nähtävät konkreettiset tulokset ovat hyvä lisä.

Haluamme tuoda EKOenergian käyttöä esiin myös viestinnässämme. Hyödynnämme EKOenergiaa visuaalisesti aidoissamme valituilla työmailla, jotta naapurusto ja ohikulkijat tietävät, että käytämme vihreää energiaa.

Tukeeko CSRD konkreettista vastuullisuustyötä?

CSRD ja vastuullisuus kyllä kulkevat käsikädessä siinä, että raportoinnin on oltava todenmukaista ja siinä on kerrottava, mitä on aidosti saatu aikaiseksi.

Raportoinnin ei kuitenkaan tule toimia pakollisen lainsäädännön korvikkeena. YIT kannustaa kaupunkeja vaatimaan lisää kaavoituksen kautta ja on valmis näihin vaatimuksiin vastaamaan, myös niihin haastavampiin.

Kaava määrittää rakentamista:

Hyvällä suunnittelulla voidaan aktiivisesti ehkäistä esimerkiksi lämpösaareke ilmiöitä, jotka aiheuttavat kaupunkien suhteellista lämpimyyttä. Tähän kannattaa kiinnittää huomiota jo osana kaavoitusta.

Julkaistu: 24.6.2024 / Johannes Pättiniemi EKOenergia ympäristömerkki