EKOenergi och koldioxidredovisning

EKOenergi-märkt energi uppfyller alltid de grundläggande villkoren som krävs för CDP-rapportering såväl som för kraven på rapporteringsstandarder, såsom Växthusgasprotokollet. Du hittar översättningar på Växthusgasprotokollets (Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance) sammanfattning nedan.

CDP

CDP jobbar med 6000 av de största företagen i världen. Organisationen hjälper företag att räkna sina koldioxidutsläpp, och uppmuntrar dem att utveckla effektiva strategier för minskandet av utsläpp.

På sidan 15 och 16 av sina Technical notes for accounting of scope 2 emissions (Tekniska anteckningar för redovisning av scope 2 emissions – dvs. rapportering av utsläpp som är orsakade av köpt elektricitet och värme) förklarar CDP hur företag kan göra mera:

”Miljömärken är ett sätt för företag att göra mera med sina köp. Växthusgasprotokollet Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance nämner EKOenergis miljömärke som en metod, då det är ett tecken på kvalitet, vilket kommer som bonus på köpet av spårningscertifikat. Elektricitet som säljs med EKOenergis märke uppfyller strikta miljökriterier, och samlar in pengar för nya förnybara energiprojekt. Engagemang, transparens och ’handlingar talar högre än ord’ är viktiga principer för EKOenergis verksamhet.”

Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance

Greenhouse_Gas_Protocol_logo

Greenhouse Gas Protocol (Växthusgasprotokollet) är en global standard för koldioxidredovisning. Det är en gemensam produkt av World Resources Institute och World Business Council for Sustainable Development.

I januari 2015 publicerade sekretariatet för växthusgasprotokollet riktlinjer (guidance) för hur redovisning för koldioxidutsläpp av köpt elektricitet och värme sker. Enligt ’koldioxidavtryckets terminologi’ känner man till dessa utsläpp som scope 2 utsläpp. Därifrån kommer namnet Greenhouse Gas Protocol’s Guidance: The Scope 2 Guidance.

Riktlinjerna nämner EKOenergi flera gånger. Kapitel 11, som uppmuntrar företag att ta ytterligare steg, refererar till EKOenergis Klimatfond.

Sammanfattning av Scope 2 Guidance på många språk

Vår sammanfattning på Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance är tillgänglig nedan på flera språk.